Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

2004 Park Mużakowski

Park Mużakowski jest jednym z najświetniejszych przykładów sztuki ogrodowej w Europie. Rozciąga się po obu stronach Nysy Łużyckiej, wzdłuż której przebiega granica polsko-niemiecka. Założył go pruski książę Herman von Puckler-Muskau w latach 1815-45, a jego powierzchnia wynosi ok.1000 ha, z czego 800 ha znajduje się w Polsce. Park Mużakowski dał początek szczególnego podejścia do projektowania przyrody, wpłynął na rozwój architektury krajobrazu w Europie i Ameryce. Zaprojektowany jako -obraz malowany za pomocą roślin” wykorzystuje walory miejscowej roślinności i zaprasza do urokliwych spacerów.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u