Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

2001 Kościoły Pokoju w Jaworze i w Świdnicy

Kościoły Pokoju w Jaworze i w Świdnicy (XVII w.) na Śląsku są największymi w Europie budowlami sakralnymi o konstrukcji szkieletowej. Wojna trzydziestoletnia (1618-48) zakończyła się na Śląsku klęską protestantów, którym odebrano wszystkie kościoły. Na mocy pokoju westfalskiego pozwolono im wybudować trzy świątynie, z których do dziś ocalały te w Jaworze i w Świdnicy. Wzniesione z drewna i gliny, bez wież, zdumiewają przepychem wnętrza. Uwagę przykuwają zwłaszcza bogato zdobione empory, loże przeznaczone dla protestanckiej szlachty. Kościół w Świdnicy może pomieścić 7,5 tys. osób, w Jaworze 6 tysięcy.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u