Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

1979/1992 Puszcza Białowieska

Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym na liście UNESCO. W 1992 roku UNESCO rozszerzyło granice Parku na przyległy teren - Białowieżskaja Puszcza w Białorusi - tworząc polsko-białoruski transgraniczny Obiekt Dziedzictwa Światowego.
Puszcza Białowieska jest ostatnim naturalnym ekosystemem leśnym w Europie, o niespotykanym gdzie indziej bogactwie fauny i flory. Żyją tu wilki, rysie, wydry i największe europejskie ssaki - żubry. Średni wiek drzew w puszczy wynosi 126 lat.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u