Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

1979 Auschwitz- Birkenau

Auschwitz-Birkenau jest największym obozem zagłady III Rzeszy. Jest świadectwem ludobójstwa, dokonanego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Oglądając ogrodzenia, druty kolczaste, wieże strażnicze, baraki, szubienice, komory gazowe, krematoria trudno sobie wyobrazić, że to -ludzie ludziom zgotowali ten los”.
Badania historyczne wykazały, że w obozie koncentracyjnym zginęło 1,5 mln ludzi. Hitlerowcy systematycznie głodzili, torturowali, mordowali Żydów deportowanych ze wszystkich krajów okupowanej Europy, a także Polaków, Rosjan, Romów.
Muzeum Auschwitz-Birkenau powstało w 1947 roku. Jest symbolem przerażającego okrucieństwa człowieka wobec człowieka, przestrogą dla wciąż pełnego uprzedzeń świata.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u