Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Ludność

Według danych z 2003 r. na terytorium III Rzeczpospolitej mieszkało 38,191 mln osób. Polska pod względem liczby ludności zajmuje 29. miejsce na świecie i 8. w Europie. Ludność Polski stanowi 5,3% ludności Europy i 0,65% ludności świata.
W 2003 r. kobiety stanowiły 51,7% populacji, a mężczyźni 48,3% - na stu mężczyzn przypadało 107 kobiet. W miastach żyje 61,8% obywateli, a na wsi 38,2%, co oznacza, że na stu mieszkańców wsi przypada 162 mieszkańców miast. 94% ludności kraju to katolicy.

Współczesna Polska jest krajem prawie całkowicie jednolitym narodowościowo. Według spisu powszechnego z 2002 roku, liczebność mniejszości narodowych wynosi 3,26% ogółu mieszkańców, czyli ok. 1,5 mln osób. W okresie międzywojennym (lata 1918-1939) w granicach II Rzeczpospolitej mieszkało 11,3 mln osób innej niż polska narodowości, co stanowiło 35% ogółu (dane z 1931 r.). Przyczyny tak dużych zmian w strukturze narodowościowej były związane z tragicznym bilansem II wojny światowej i konsekwentną realizacją powojennej polityki władz socjalistycznej Polski. Działania wojenne i eksterminacja ludności pochłonęły ok. 6 mln istnień ludzkich, na skutek zmiany granic poza Polską znalazło się ok. 6,5 mln osób, a przymusowe migracje i przesiedlenia uszczupliły polskie społeczeństwo o 1,7 mln osób. Najliczniejszą mniejszością narodową są dzisiaj Niemcy. Liczba osób tej narodowości oceniana jest na ok. 150 tys. (w 1931 r. - 800 tys.). Zamieszkują głównie Śląsk. Druga grupa to Białorusini, których jest ok. 49 tys. (1931 - 1,9 mln). Mieszkają przede wszystkim na wschodzie Polski. Trzecią najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy, po II wojnie światowej przymusowo przesiedleni na ziemie zachodnie i północne. Żyje ich w Polsce ok. 31 tys. (1931 - 5 mln).

Źródło: www.poland.gov.pl

wyjazdy zimowe, wyjazdy narciarskie, wyjazdy snowboardowe, narty Francja, narty we Francji, narty samolotem, narty w marcu, narty w grudniu, narty w styczniu, ferie zimowe, wyjazdy na ferie, wyjazdy motywacyjne, narciarskie wyjazdy motywacyjne, narty Andora, narty w Andorze, narty Włochy, narty we Włoszech, narty Austria, narty w Austrii, wyjazdy narciarskie do Austrii, ferie za granicą, ferie samolotem, incentive travel, ski incentive, incentive we Francji, incentive we Włoszech.

stat4u