Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Wigierski Park Narodowy


Wigierski Park Narodowy jest kwintesencją wszelkiego rodzaju form polodowcowych. -Fachowiec” uzbrojony w podręcznik geologii znajdzie tu moreny czołowe i denne, ozy, kemy, równiny sandrowe i inne formy pozostawione przez lodowiec. Turysta zaś zobaczy miłe dla oka pagórki z zagłębieniami wypełnionymi oczkami wodnymi i jeziorami, krajobraz przypominający trochę Skandynawię a trochę zielony hobbiton z powieści Tolkiena.

Park położony jest w północnej części Puszczy Augustowskiej, na południowy - wschód od Suwałk. Obszar ten jest pograniczem kulturowym polsko-białorusko-litewskim, miejscem ciekawym nie tylko ze względu na walory przyrodnicze. Tu znajduje się dawny klasztor kamedulski, w swoim czasie najpotężniejszy klasztor w Polsce i jeden z najbogatszych w Europie.

Historia geologiczna tych terenów to przede wszystkim ostatnie zlodowacenie, które zakończyło się ok. 12 tysięcy lat temu. Rezultatem działalności lodowca jest najpiękniejsze i największe jezioro parku - Wigry. Jezioro ma kształt litery -S” o długości ponad 20 kilometrów. Jego brzegi są nieregularne, jakby poszarpane, z licznymi wyspami i mniejszymi zbiornikami otaczającymi jezioro. Dno Wigier jest polodowcową rynną, nierówną i miejscami bardzo głęboką (73m).
O niedawnej obecności lodowca świadczy flora parku. Zidentyfikowano 18 gatunków będących reliktami epoki lodowcowej. Są to krzewy i krzewinki typowe dla tundry jak brzoza niska (Betula humilis) i bażyna czarna (Empetrum nigrum). Dzisiaj, w krajobrazie zdecydowanie dominują lasy, zajmujące ponad połowę powierzchni parku.

Jeszcze w średniowieczu las zajmował znacznie większą powierzchnię. Stopniowe znikanie lasów ma związek z pojawieniem się na Wigrach zakonu Kamedułów w 1667 roku. Kameduli wybudowali nad Wigrami kościół, klasztor i eremy - domki dla mnichów. Rozpoczęli też intensywne cywilizowanie dawnej puszczy. Zakładali wsie, miejscowości, smolarnie, tartaki i zajmowali się handlem drewnem. Największe miasto regionu - Suwałki - założone zostało właśnie przez Kamedułów. Po trzecim rozbiorze Polski majątek Kamedułów został skonfiskowany przez władze pruskie a zakonników wysiedlono na warszawskie Bielany.

Dzisiaj w klasztorze znajduje się Dom Pracy Twórczej. Eremy Kamedułów udostępniane są jako miejsca noclegowe. Dla odwiedzających to rzadka okazja by spróbować klasztornego życia. W klasztorze i eremach nocowało już wielu znakomitych gości, wśród nich był Papież Jan Paweł II.

Inne atrakcje w parku i okolicy:
  • kajakowy spływ Czarną Hańczą - jedna z najciekawszych kajakowych rzek w Polsce;
  • dziewięć szlaków pieszych i cztery rowerowe na terenie parku;
  • rejsy statkiem po jeziorze Wigry, rejsy codziennie od maja do września, przystań przy klasztorze;
  • wigierska kolejka wąskotorowa, kursuje codziennie w miesiącach lipiec - sierpień, w pozostałych miesiącach na zamówienie dla min. 15 osób.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u