Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Świętokrzyski Park Narodowy


Góry Świętokrzyskie, najstarsze i najniższe polskie góry, są pod względem geologicznym unikatem w skali europejskiej. W najwyższym paśmie Gór Świętokrzyskich - Łysogórach - utworzono Świętokrzyski Park Narodowy. Park położony jest ok. 20 km na wschód od Kielc, swoim zasięgiem oprócz pasma Łysogór obejmuje część pasma Klonowskiego i Pokrzywiańskiego.

Najwyższym szczytem w parku jest Łysica (612 m n.p.m) położona w zachodniej części Łysogór. Na ich wschodnim krańcu dominuje Łysa Góra (595 m n.p.m.) z zabytkowym pobenedyktyńskim klasztorem. Zbocza Łysogór pokryte są gołoborzami, rumowiskami skalnymi powstałymi w procesie wietrzenia kwarcytów kambryjskich. Na łysogórskich szlakach możemy dotknąć najstarszych i najtwardszych skał w Polsce. Podnosząc z ziemi kawałek kwarcytu trzymamy fragment skamieniałego dna morza sprzed 500 milionów lat.

Góry Świętokrzyskie znane są z występujących tutaj lasów jodłowych. Dominującym gatunkiem drzewa jest jodła z domieszką dębu i buka. Taki las występuje tylko w Polsce w Górach Świętokrzyskich i fragmentami na Roztoczu. Jego endemiczność podkreśla łacińska nazwa Abietetum polonicum. Pierwszym -promotorem” urody lasów świętokrzyskich był jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy Stefan Żeromski - autor poematu -Puszcza Jodłowa”.

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wytyczono 5 szlaków turystycznych:

 • niebieski: Nowa Słupia - Święty Krzyż (Łysa Góra);
 • czerwony: Święta Katarzyna - Trzcinka;
 • zielony: Zagórze (Pomarańczowy Stok) - Psary Podlesie;
 • żółty: Klonów - Bukowa Góra;
 • czarny: Podchełmie - Chełmowa Góra - Pokrzywianka Górna.

Łysogóry są krainą legend. Każde polskie dziecko wie, że na Łysej Górze odbywają się tajemnicze sabaty czarownic. Mit Łysej Góry potęgują dodatkowo historyczne fakty - jej szczyt otaczał kamienny wał o długości ok. 1,5 km ułożony z kwarcytu kambryjskiego. Prawdopodobnie miejsce to pełniło w przeszłości funkcje kultowe. Wewnętrzny teren, wyodrębniony wałem mógł służyć magicznym obrzędom pogańskim. Zgodnie z legendą czarownice przybywały na sabat konno, na miotle lub powozem zaprzężonym w kozły. Dziś trudno uwierzyć, że wiara w czarownice rozpowszechniona była w Europie ponad trzysta lat. Ostatni polski proces o czary odbył się w 1775 roku. Spalono wtedy na stosie 14 kobiet posądzonych o magię.

Atrakcje w okolicy:
 • Jaskinia Raj, dostępna również dla niepełnosprawnych;
 • Zamek w Chęcinach;
 • Skansen w Tokarni;
 • Dąb Bartek;
 • Zamek Krzyżtopór;
 • Geopark Kielce;
 • Dinopark w Bałtowie.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u