Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Ojcowski Park Narodowy


Najmniejszy park narodowy w Polsce położony jest kilka kilometrów od granic administracyjnych Krakowa. Dawniej nazywany -Polską Szwajcarią”. Choć miniaturowy - ponad dwadzieścia razy mniejszy od Parku Biebrzańskiego - czaruje krajobrazem, którego ikoną jest Maczuga Herkulesa przy zamku w Pieskowej Skale.

Ojcowski Park Narodowy położony jest wokół doliny Prądnika, który przecina skały wapienne Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Budowa geologiczna i późniejsze procesy krasowe doprowadziły do powstania licznych jaskiń, które od najdawniejszych czasów zamieszkiwali ludzie. Najstarsze odkryte ślady w Jaskini Ciemnej datowane są na 120 tys. lat p.n.e. W ojcowskich jaskiniach znajdowano kamienne pięściaki, noże, ostrza z ciosów mamuta, zdobione kości zwierzęce, groty i oszczepy krzemienne.

Z tutejszymi jaskiniami związane są liczne legendy, z których najbardziej znaną jest legenda o Władysławie Łokietku. Podobno uciekając z Krakowa przed wojskiem króla czeskiego schronił się w jednej z jaskiń. Wejście do jaskini zasnuł pajęczyną ogromny pająk, zatrzymując w ten sposób pościg. -Pajęczy ślad” legendy jest o tyle ciekawy, że w Jaskini Łokietka żyje meta menardi najbardziej jadowity pająk w Polsce. Tyle tylko, że pająk ten nie buduje sieci… Jaskinia Łokietka, podobnie jak kilka innych jaskiń na terenie parku udostępniona jest do zwiedzania.

Podróżując krętą drogą od strony Krakowa nie sposób pominąć Maczugę Herkulesa i znajdujący się tuż za nią zamek w Pieskowej Skale. Widok maczugi z zamkiem w tle znajdziemy w każdym punkcie sprzedaży kartek pocztowych i pamiątek. W niedalekim Ojcowie znajdują się ruiny drugiego zamku, który od czasu -potopu szwedzkiego” popadł stopniowo w ruinę.

Ciekawą atrakcją jest kaplica na wodzie. Jej budowa związana jest z zarządzeniem rosyjskiego cara Mikołaja II. Car zabronił budowania obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej. Budowniczy kaplicy wpadli na pomysł ominięcia carskiego zakazu i zbudowali kaplicę na wodzie.

Na terenie parku wyznaczono pięć szlaków pieszych, trzy rowerowe i ścieżki edukacyjne.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u