Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Magurski Park Narodowy


Magurski Park Narodowy położony jest w południowej Polsce, ok. 80 km na wschód od Nowego Sącza i 90 km na południe od Tarnowa. Park pokrywa część Beskidu Niskiego, gór pozornie zwyczajnych. Że nie są to góry imponujące rozmiarem można wywnioskować z nazwy. Łagodne szczyty, szerokie doliny, cerkwie, pozostałości Łemkowskich wiosek - to krajobraz Beskidu, krainy gdzie zatrzymał się czas.

Prawie całą powierzchnię Magurskiego Parku Narodowego stanowią zachowane w stanie naturalnym lasy bukowe, jodłowe, rzadko jaworowe. Rozległe połacie lasów są ostoją dla zwierząt, w tym wielu gatunków zagrożonych. Na terenie parku występuje 117 gatunków ptaków lęgowych. Szczególnie liczne są ptaki drapieżne, zwłaszcza myszołowy i orliki krzykliwe. Zagęszczenie Puszczyka Uralskiego (gatunku sowy) jest tu prawdopodobnie największe w Europie. W lasach obecne są duże ssaki: niedźwiedzie i wilki, na Magurze Wątkowskiej rysie i ginące żbiki. Pospolite są sarny, jelenie i dziki.

Do Drugiej Wojny Światowej obszar Beskidu Niskiego zamieszkiwali Łemkowie, grupa narodowościowa wykształcona prawdopodobnie z ludności Ruskiej i Wołoskiej. Łemkowie byli wyznania prawosławnego i greckokatolickiego. Posługiwali się dialektem języka ukraińskiego z wpływami polskimi i słowackimi. Po wojnie rozpoczęła się trwająca kilka lat zagłada Łemkowszczyzny. Początkowo były to częściowo dobrowolne wyjazdy do ZSRR w ramach polsko-sowieckiej akcji przesiedleńczej. Potem przesiedlenia stały się przymusowe. W czasie późniejszej akcji -Wisła” wysiedlono pozostałych jeszcze Łemków na Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Wędrując beskidzkim szlakiem trudno nie zauważyć śladów przeszłości. Harmonijnie wtopione w krajobraz banie cerkwi zdają się przypominać o wojennej zawierusze, komunistycznym terrorze i dawnej świetności Łemkowszczyzny.

Od kilkunastu lat kultura Łemków powoli wraca w Beskidy. Można przekonać się o tym odwiedzając jeden z festiwali łemkowskich. Największy z nich Łemkowska Watra odbywa się każdego roku w Zdyni (lipiec). Mniejsze, ale równie ciekawe to odpust cerkiewny (Kermesz) w Olchowcu (maj) i festiwal Od Rusal do Jana w Zyndranowej (lipiec).

Dobra jest infrastruktura turystyczna Magurskiego Parku Narodowego: 9 szlaków pieszych, 5 rowerowych i jeden konny z Nieznajowej do Olchowca (ok. 10 km). Przez teren Parku Magurskiego przebiega szlak architektury drewnianej województwa Podkarpackiego. Baza noclegowa Beskidu Niskiego to 9 schronisk całorocznych, 7 chat studenckich i około 10 schronisk sezonowych czynnych latem. Beskid Niski idealnie nadaje się na kilkudniowe piesze wyprawy -od schroniska do schroniska”. Warunki noclegowe są proste. Warto mieć ze sobą świeczki, latarkę, zapałki, śpiwór i karimatę. Luksusu może tam nie znajdziemy, ale sympatyczną atmosferę z gitarą i ogniskiem tak.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u