Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Opieka medyczna

Dostęp do opieki zdrowotnej
Obywatele innych państw korzystający z usług opieki medycznej na terytorium Polski muszą płacić za świadczenia medyczne. Dlatego zalecane jest ubezpieczenie się na czas podróży w firmie ubezpieczeniowej we własnym kraju.
Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w Polsce mają prawo osoby uprawnione do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wspólnotowych o koordynacji. Przysługuje ono u świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takie osoby powinny przed wyjazdem wyposażyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Więcej o Karcie na stronach:
Narodowego Funduszu Zdrowia
Komisji Europejskiej

Podstawowa opieka lekarska
Aby uzyskać podstawową opiekę należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

Nagłe przypadki
W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Transport medyczny jest w takich przypadkach nieodpłatny. W szpitalu należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępczy.
Telefon na pogotowie ratunkowe:
  • z telefonów stacjonarnych 999
  • z telefonów komórkowych 112
Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia 

Źródło: www.poland.gov.pl

wyjazdy zimowe, wyjazdy narciarskie, wyjazdy snowboardowe, narty Francja, narty we Francji, narty samolotem, narty w marcu, narty w grudniu, narty w styczniu, ferie zimowe, wyjazdy na ferie, wyjazdy motywacyjne, narciarskie wyjazdy motywacyjne, narty Andora, narty w Andorze, narty Włochy, narty we Włoszech, narty Austria, narty w Austrii, wyjazdy narciarskie do Austrii, ferie za granicą, ferie samolotem, incentive travel, ski incentive, incentive we Francji, incentive we Włoszech.

stat4u