Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Położenie geograficzne

Polska zajmuje centralne tereny kontynentu europejskiego. W pobliżu Warszawy znajduje się geometryczny środek Europy. Przecinają się tu linie łączące przylądki Nordkyn (Norwegia) i Matapan (Peloponez, Grecja) oraz przylądek Roca (Portugalia) i środkowy Ural. Terytorium państwa zajmuje powierzchnię 312,683 tys. km2. Daje to Polsce 9. miejsce w Europie i 63. na świecie. 
Współczesne terytorium Polski zostało wyznaczone po II wojnie światowej przez zwycięskie mocarstwa. W wyniku ich ustaleń Polska utraciła ok. 20% przedwojennej powierzchni.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u