Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Rzeszów


Rzeszów (ok.180 tys. mieszkańców) pięknie położony u stóp Karpat nad rzeką Wisłok jest stolicą województwa podkarpackiego, świetnym miejscem  wypadowym do spotkań z przyrodą i zabytkami.
Rzeszów leży na styku dwóch krain geograficznych - równinnej, lesistej Kotliny Sandomierskiej i malowniczego, pagórkowatego Pogórza Karpackiego.

Na skrzyżowaniu szlaków kupieckich, co od XIV wieku owocowało rozwojem handlu. Miasto jest dawną twierdzą, która strzegła granicy Polski i Rusi. Od czasów Kazimierza Wielkiego władali nim kolejno Rzeszowscy, Ligęzowie i przez ponad dwieście lat Lubomirscy (od 1638). Na początku XX wieku spokojny, trochę senny Rzeszów zaczął rozwijać się w związku z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936-39).

Dziś Rzeszów również jest ważnym węzłem komunikacyjnym, do granicy z Ukrainą i Słowacją ma zaledwie 90 km, a także dynamicznym ośrodkiem handlowo-usługowym, akademickim i kulturalnym.
Zwiedzanie miasta należy rozpocząć od okazałego Ratusza (XVI w.), z którego rozlega się hejnał na dzwony kościelne. Pod płytą Rynku i kamienicami ciągną się  -Rzeszowskie Piwnice”, podziemna trasa turystyczna, która ma długość 369 metrów  i obejmuje 25 piwnic. Najstarsze powstały w XIV wieku, najgłębsze, udostępnione do zwiedzania znajdują się 10 metrów pod ziemią.  
Trasa kryje wiele tajemnic i atrakcji. Zwiedzający napotykają po drodze pozostałości średniowiecznych murów miejskich, żelaznych krat, zawiasów, kilkusetletnie cegły -palcówki”, ślady pożarów, tajne przejścia.
Interesująco prezentuje się  ekspozycja historyczno-edukacyjna, na którą składają się zbroje rycerskie, broń biała i palna, herby związane z miastem i okolicą.  Z kolei wystawa ceramiki użytkowej i ceramicznych zabawek pokazuje z jakich naczyń i przedmiotów codziennego użytku korzystali dawni mieszkańcy Rzeszowa.
Do najbardziej interesujących zabytków należą: kościół farny, zamek, pałacyk letni Lubomirskich, Klasztor o.o. Bernardynów, Zespół Klasztorny Popijarowski, kościół i klasztor o.o. Reformatorów, synagoga staromiejska i nowomiejska, które świadczą o obecności Żydów w Rzeszowie w XVII-XVIII wieku.
O patriotyzmie mieszkańców przypomina pomnik Tadeusza Kościuszki, odsłonięty już w końcu XIX wieku, podobnie jak drugi w Polsce posąg Adama Mickiewicza.
Warto zwiedzić również Muzeum Etnograficzne, Muzeum Historii Miasta Rzeszowa i jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek, gdzie można spotkać się z bohaterami ulubionych bajek.
Pobliski Łańcut, rezydencja Lubomirskich i Potockich słynie z pięknego zespołu zamkowego i bogatej kolekcji pojazdów konnych, a także z Muzycznego Festiwalu, organizowanego przez Filharmonię Podkarpacką.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u