Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Lublin


Lublin (350 tys. mieszkańców) największe polskie miasto na wschód od Wisły leży na pograniczu wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa, gdzie krzyżowały się religie i kultury różnych narodów. Do dziś wiekowe zabytki i ślady wielokulturowości zachwycają turystów.

Dumne dzieje 700-letniego Lublina łączą się z potęgą Piastów i Jagiellonów, kiedy to gród był ważnym ośrodkiem politycznym Polski. Prawa miejskie uzyskał już w 1317 roku. Od wieków miasto znane było z wielokulturowości, jego mieszkańcy wyznawali różne religie i mówili odmiennymi językami. Najliczniejszą grupę stanowili Żydzi, którzy na początku XVI wieku mieli własną dzielnicę na Podzamczu i przetrwali przez stulecia aż do tragicznej zagłady w czasie II wojny światowej. Atmosferę tamtych lat oddaje -Sztukmistrz z Lublina”, słynna powieść Izaaka Singera, laureata literackiej nagrody Nobla, który rozsławił miasto na cały świat.

Symbolem Lublina jest Brama Krakowska przy placu Łokietka, wchodząca niegdyś w skład średniowiecznych murów miejskich. Codziennie z jej szczytu rozbrzmiewa hejnał. I Zamek Królewski, w którym w 1569 roku podpisana została unia polsko-litewska, dając początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To ważne wydarzenie stało się tematem dzieła Jana Matejki -Unia Lubelska”, Obraz wraz z bogatą galerią malarstwa polskiego i obcego można oglądać w salach zamkowych.
Dzisiejszy Lublin jest ważnym ośrodkiem uniwersyteckim, centrum kulturalnym województwa, świetnym miejscem do odpoczynku i pracy, członkiem Unii Metropolii Polskich, kandydatem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.
W Lublinie można podziwiać zabytki architektury, od romańskiej do współczesnej.

Koniecznie trzeba zobaczyć:
  • Stare Miasto i kościół Dominikanów,
  • bezcenną polichromię w Kaplicy Trójcy Świętej,
  • odwiedzić rezydencję Zamojskich w Kozłowce i obejrzeć tamtejszą galerię socrealizmu,
  • siedzibę Firlejów-Sanguszków w Lubartowie,
  • zwiedzić synagogę i zespół popauliński we Włodawie,
  • przejechać przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i wstąpić do Dużej Synagogi w Łęcznej,
  • a także wejść do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Majdanku, który był drugim co do wielkości po Oświęcimiu obozem zagłady.

Popularne szlaki zwiedzania:
Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej:
Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim - Zamek Lubelski - Plac po Farze (Wzgórze Staromiejskie) - Kościół Dominikanów - Kamienica Lubomelskich (Rynek 8) - Pobernardyński kościół pw. Nawrócenia św. Pawła - Pobrygidkowski kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej - Pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim.

Szlak Zabytków Architektury:
Brama Krakowska - Kościół pw. św. Ducha z pocz. XV wieku - Kościół pw. św. Józefa i klasztor o.o.Karmelitów Bosych -Zespół kościelno-klasztorny Sióstr Karmelitanek - Pałac Książąt Czartoryskich - dawny gmach Kasy Przemysłowców Lubelskich - Kościół i klasztor o.o. Kapucynów - hotel -Europa” - Teatr im. Juliusza Osterwy - Kościół pw. Matki Boskiej
Zwycięskiej i klasztor Sióstr Brygidek - Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła - Archikatedra i Wieża Trynitarska - Rynek Starego Miasta - Bazylika pw. św. Stanisława BM i klasztor o.o. Dominikanów - Zamek Lubelski

Szlak Wielokulturowy:
Pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim - Kościół ewangelickoaugsburski pw. Trójcy Świętej - Pałac Lubomirskich - Dawna cerkiew grecka - Plac Katedralny - Rynek Starego Miasta - Brama Grodzka - Wzgórze Zamkowe - Miejsce, gdzie wznosił się duży zespół synagogalny - Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego - Wzgórze Czwartek

Szlak Pamięci Żydów Lubelskich:
Kamienny Obelisk na Placu Zamkowym - Neogotycki zamek lubelski - Miejsce dawnego kompleksu synagogalnego - Stary kirkut - Dawna Uczelnia Mędrców - Dawny Szpital Żydowski - Dawny Dom Ludowy im. Icchaka Lejby Pereca z 1936 roku - Jedyna zachowana sprzed wojny lubelska bożnica - Pomnik Ofiar Getta - Budynek dawnej siedziby Centralnego Komitetu Żydów w Polsce oraz Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Lublinie -Dawny Żydowski Dom - Brama Grodzka

Źródło: www.poland.gov.pl

wyjazdy zimowe, wyjazdy narciarskie, wyjazdy snowboardowe, narty Francja, narty we Francji, narty samolotem, narty w marcu, narty w grudniu, narty w styczniu, ferie zimowe, wyjazdy na ferie, wyjazdy motywacyjne, narciarskie wyjazdy motywacyjne, narty Andora, narty w Andorze, narty Włochy, narty we Włoszech, narty Austria, narty w Austrii, wyjazdy narciarskie do Austrii, ferie za granicą, ferie samolotem, incentive travel, ski incentive, incentive we Francji, incentive we Włoszech.

stat4u