Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Łódź


Łódź to trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce, nazywane polskim Manchchesterem ze względu na działający tu w XIX i XX w. przemysł tekstylny. Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od jednej z kilkunastu rzek przepływających przez miasto. Łatwy dostęp do wody był powodem lokalizacji przemysu włókienniczego na obszarze dzisiejszej Łodzi.
W XIX w. w ciągu zaledwie kilkunastu lat Łódź z małej rolniczej osady stała sie ponad 500-tysięcznym miastem. Przybywali do niej przemysłowcy ze Śląska, Saksonii, Brandenburgii, Czech i Moraw. Przez tę mieszankę narodowości i religii Łódź do dziś nazywana jest "miastem czterech kultur": polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i żydowskiej.

Przed pierwszą wojną światową Łódź była jednym z najgęściej zaludnionych miast przemysłowych na świecie. To właśnie tam rozgrywa się akcja "Ziemi obiecanej", słynnej powieści polskiego noblisty Władysława Reymonta.
Ślady dawnej wielkości do dzisiaj widoczne są w architekturze miasta. Liczne obiekty przemysłowe stopniowo odnawiane i rewitalizowane tworzą miejską tkankę o wyjątkowym klimacie. Na terenie dzielnicy Księży Młyn znajduje się największa zabytkowa fabryka włókiennicza w Europie. Kolejna, Biała Fabryka Geyera przy Piotrkowskiej, to obecnie muzeum włókiennictwa. Na terenach dawnych zakładów Izraela Poznańskiego w centrum miasta działa z kolei Manufaktura - największe w Polsce centrum handlowe.

Również na Księżym Młynie swoją siedzibę ma Łódzka Szkoła filmowa, gdzie powstał nurt zwany dziś polską szkołą filmową. Studentami łódzkiej "filmówki" byli znani polscy reżyserzy: Andrzej Munk, Andrzej Wajda, Janusz Morgerstern, czy Kazimierz Kutz, oraz szereg wybitnych operatorów i aktorów. W położonym blisko szkoły pałacu Scheiblera znajduje się Muzeum Kinematografii, które warto odwiedzić eksplorując ciekawe zakątki dzielnicy.
Reprezentacyjną ulicą Łodzi jest Piotrkowska, licząca ponad 4 kilometry jedna z najdłuższych ulic handlowych Europy. W mieście zachowało się też ponad dwieście pałaców, willi i rezydencji fabrykantów. Spośród nich warto zobaczyć pałace przemysłowych magnatów Scheiblera, Poznańskiego i Biedermanna.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u