Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Prawo pobytu

Gościnność, którą szczycą się Polacy, znajduje odzwierciedlenie w przepisach regulujących pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej. Pozwalają one na przekroczenie granicy każdemu cudzoziemcowi, bez względu na pochodzenie, wyznanie, poglądy społeczne czy polityczne.

Władze polskie odmówią jednak wjazdu do kraju wszystkim tym, którzy mają lub mieli problemy z prawem. Nie przekroczy więc legalnie granicy cudzoziemiec, który np. został w Polsce skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie na co najmniej 3 lata więzienia, czy został skazany poza granicami Polski za zbrodnię. Nie skorzysta z polskiej gościnności osoba podejrzewana o terroryzm, nielegalny przemyt broni bądź amunicji, przemyt ludzi czy zagrażająca interesom państwa. Władze mogą też odmówić wizy obywatelowi innego państwa, który nie jest pełnoletni i pozostaje bez opieki osób pełnoletnich lub kiedy oficer graniczny uzna, iż deklarowany cel wjazdu różni się od faktycznego.

Każdy cudzoziemiec, który chce legalnie odwiedzić terytorium RP powinien udać się do polskiej placówki dyplomatycznej w swoim kraju, gdzie uzyska pełne informacje, na jakich zasadach może przebywać w Polsce. Lista polskich placówek konsularnych za granicą jest ogólnie dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w wersji angielskojęzycznej pod adresem: http://www.msz.gov.pl/

W zależności od celu pobytu cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce na podstawie:
  • ważnego paszportu, którego ważność przekracza co najmniej o 3 miesiące datę wyjazdu z Polski;
  • wizy pobytowej;
  • zezwolenia na pobyt czasowy;
  • zezwolenia na pobyt stały;

W najlepszej sytuacji są obywatele tych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała dwustronne umowy o zniesieniu obowiązku wizowego. Im do przekroczenia granicy wystarczy jedynie ważny paszport. Czas pobytu na podstawie paszportu jest jednak ograniczony, najczęściej do 90 dni. Są jednak w tej grupie kraje, których obywatele mogą przebywać w Polsce na podstawie paszportu krócej niż 90 dni - na przykład obywatele Singapuru - 30 dni.
Lista "bezwizowych" krajów jest długa i może się jeszcze powiększyć, zależnie od podpisywania kolejnych umów międzynarodowych. Są na niej: Andora, Argentyna, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Ekwador, Honduras, Hongkong, Islandia, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Kostaryka, Lichtenstein, Makau, Malezja, Meksyk, Monako, Nikaragua, Norwegia, Panama, Rumunia, San Marino, Singapur, Słowenia, Szwajcaria, Urugwaj, USA oraz wszystkie państwa będące członkami Unii Europejskiej, w tym kraje wstępujące 1 maja 2004-(stan z dnia 20.10.2003)
Uwaga! W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, obywatele państwa członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą wjeżdżać z terytorium swojego państwa lub innego państwa członkowskiego na terytorium RP, na podstawie paszportów lub obowiązujących w ich krajach dokumentów tożsamości.

Źródło: www.poland.gov.pl

wyjazdy zimowe, wyjazdy narciarskie, wyjazdy snowboardowe, narty Francja, narty we Francji, narty samolotem, narty w marcu, narty w grudniu, narty w styczniu, ferie zimowe, wyjazdy na ferie, wyjazdy motywacyjne, narciarskie wyjazdy motywacyjne, narty Andora, narty w Andorze, narty Włochy, narty we Włoszech, narty Austria, narty w Austrii, wyjazdy narciarskie do Austrii, ferie za granicą, ferie samolotem, incentive travel, ski incentive, incentive we Francji, incentive we Włoszech.

stat4u